Rozliczenia indywidualne z rodzicami (opiekunami). Wykaz rachunków bankowych do wpłat indywidualnych

Prosimy uprzejmie o wpisywanie w tytule płatności IDENTYFIKATORA oraz imienia, nazwiska i klasy do której chodzi dziecko, za którego posiłki dokonywana jest płatność.
Opłaty wnoszone są na rzecz:  ATA Spółka Akcyjna, Kraków, ul. Zielony Most 8.

Rachunek bankowy do wpłat osób fizycznych za posiłki dostarczane z Zakładu Produkcyjnego w Gliwicach (Gliwice, Zabrze, Knurów, Tychy):

83 1600 1198 1849 9294 3000 0007


Rachunek bankowy do wpłat osób fizycznych za posiłki wydawane w Szkole Podstawowej w Zielonkach:

63 1600 1462 1849 9294 3000 0004 


Rachunek bankowy do wpłat osób fizycznych za posiłki dostarczane z Zakładu Produkcyjnego w Krakowie (Kraków, Rudawa):

09 1600 1462 1849 9294 3000 0006

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami