25/06/2018 NARESZCIE WAKACJE!

Wszystkim uczniom, a w szczególności wszystkim uczniom, którzy grzecznie zajadali nasze obiady

oraz wszystkim grzecznym nauczycielom, opiekunom, woźnym i sprzątającym, a także  groźnym dyrektorom szkół

życzymy dłuuuuugich, pogodnych  i radosnych W A K A C J I ! ! ! ! ! ! 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami