system automatycznej rejestracji odwołań posiłków

Odwołania posiłku dla dziecka może dokonać rodzic (opiekun) dziecka wysyłając SMS z numeru telefonu zarejestrowanego w naszym systemie jako numer uprawniony do odwołań. SMS należy wysłać na numer:

664 078 560

Poprawny FORMAT SMS z odwołaniem:

  gdzie DD oznacza dzień, MM oznacza miesiąc, lub

  dla odwołania od dnia D1 do dnia D2 włącznie.

Przykłady:


16.10                - odwołanie dnia 16 października

16.10-23.10    - odwołanie na okres od 16 października do 23 października

 

W przypadku opiekunów zarejestrowanych dla więcej niż jednego dziecka, poprawny FORMAT SMS wymaga dopisania identyfikatora dziecka, którego dotyczy odwołanie:

  gdzie  IDENT jest identyfikatorem, po nim spacja, lub

  dla odwołania dla zakresu dat.

Przykłady:


KZP007-432 16.10                   - odwołanie dnia 16 października dla dziecka o identyfikatorze KZP007-432

KZP007-432 16.10-23.10        - odwołanie na okres od 16 października do 23 października  dla dziecka o identyfikatorze KZP007-432


 

  • Poprawne wykonanie odwołania powoduje przesłanie do Opiekuna SMS o treści: "Przyjęto zgłoszenie"
  • W przypadku niepoprawnej (niezrozumiałej dla systemu) treści SMS, opiekun dostaje SMS zwrotny z informacją o odrzuceniu zgłoszenia i komunikatem o błędzie.
  • Odwołania posiłków dotyczą CAŁEGO DNIA (nie można odwołać np. tylko obiadu).
  • Nie należy wpisywać do SMS żadnych dodatkowych treści. Tekst SMS-a jest rozpoznawany przez system komputerowy, który nie prowadzi żadnej analizy znaczenia SMS-a poza określeniem daty odwołania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami