system automatycznej rejestracji odwołań posiłków

 

Odwołania posiłku dla dziecka może dokonać rodzic (opiekun) dziecka wysyłając SMS z numeru telefonu zarejestrowanego w naszym systemie jako numer uprawniony do odwołań. SMS należy wysłać na numer:

664 078 560

Ponieważ odczyty SMS dokonywane są przez automat, prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją redagowania SMS. Wpisywanie treści innych niż przewidziane przez oprogramowanie może powodować błędy w interpretacji odwołań i skutkować nieuznaniem przesłanych odwołań. 

Poprawny FORMAT SMS z odwołaniem:

  gdzie DD oznacza dzień, MM oznacza miesiąc, lub

  dla odwołania od dnia D1 do dnia D2 włącznie.

Przykłady:


16.10                - odwołanie dnia 16 października

16.10-23.10    - odwołanie na okres od 16 października do 23 października

 

W przypadku opiekunów zarejestrowanych dla więcej niż jednego dziecka, poprawny FORMAT SMS wymaga dopisania identyfikatora dziecka, którego dotyczy odwołanie:

  gdzie  IDENT jest identyfikatorem, po nim spacja, lub

  dla odwołania dla zakresu dat.

Przykłady:


KZP007-432 16.10                   - odwołanie dnia 16 października dla dziecka o identyfikatorze KZP007-432

KZP007-432 16.10-23.10        - odwołanie na okres od 16 października do 23 października  dla dziecka o identyfikatorze KZP007-432


 

  • Poprawne wykonanie odwołania powoduje przesłanie do Opiekuna SMS o treści: "Przyjęto zgłoszenie"
  • W przypadku niepoprawnej (niezrozumiałej dla systemu) treści SMS, opiekun dostaje SMS zwrotny z informacją o odrzuceniu zgłoszenia i komunikatem o błędzie.
  • Odwołania posiłków dotyczą CAŁEGO DNIA (nie można odwołać np. tylko obiadu).
  • Nie należy wpisywać do SMS żadnych dodatkowych treści. Tekst SMS-a jest rozpoznawany przez system komputerowy, który nie prowadzi żadnej analizy znaczenia SMS-a poza określeniem daty odwołania.

UWAGA:

W przypadku, kiedy przesłany SMS zawiera treści inne, niż przewidziane powyższą instrukcją, system rozpoznaje tylko pierwszy ciąg znaków odpowiadający poprawnemu odwołaniu ignorując dalszą część treści SMS-a oraz wysyłając potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Potwierdzenie oznacza przyjęcie zgłoszenia dotyczącego tylko poprawnie zinterpretowanej części zgłoszenia.

Oznacza to, że np. komunikat o treści:

„odwołuję 16.10 oraz 20.10”

spowoduje przyjęcie odwołania na 16.10 oraz zignorowanie daty 20.10, ponieważ słowo oraz jako niepoprawne, użyte po właściwie zapisanej dacie, zakończy przyjmowanie komunikatu.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia dotyczyć będzie tylko pierwszej daty.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami