Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Dział Sprze­daży:

Michał Miciak
Mana­ger Sprze­daży
Tele­fon: +48 501 857 539
m.miciak@twojezdrowko.pl

Kie­row­nik Zespołu Die­te­ty­ków:

Irena Wie­czo­rek
Tele­fon: +48 797 704 983
i.wieczorek@twojezdrowko.pl

Indywidualne rozliczenia finansowe z Rodzicami:

Tele­fon (w godzinach 7:30 - 11:30): +48 797 704 988

info@twojezdrowko.pl

Biuro Zarządu:

ATA Spółka Akcyjna
al. Gen. Tadeusza Bora-Komo­row­skiego 9A
31–476 Kra­ków
NIP: 679–309-85–79

Telefon: + 48 797 704 994

biuro@atasa.pl

 

Zakłady pro­duk­cyjne:


Kra­ków, ul. Bora Komo­row­skiego 9A.

Kie­row­nik Zakładu
Iza­bela Pakuła
Tele­fon: +48 797 704 981

Die­te­tyk
Irena Wie­czo­rek
Tele­fon: +48 797 704 983


Zie­lonki, ul. ks. Jana Micha­lika 2

Kie­row­nik Zakład
Joanna Jachna
Tele­fon: +48 797 704 988


Gli­wice, ul. Orląt Śląskich 25

Kie­row­nik Zakładu
Michał Miciak
Tele­fon: +48 517 097 916

email: gliwice@twojezdrowko.pl

Die­te­tyk
Jagoda Lewicka
Tele­fon: +48 517 627 344