Rok szkolny 2018/2019 Regulaminy funkcjonowania Stołówek w Szkołach i Przedszkolach oraz formularze do zgłaszania dzieci do żywienia

Na początku zestawienia zamieszczamy plik ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO) - uprzejmie prosimy o dołączenie wypełnionej zgody do zgłoszeń dzieci do żywienia.

 

Poniżej znajdziecie Państwo pliki do pobrania zawierające regulaminy żywienia w placówkach obsługiwanych przez Twoje Zdrówko.

Regulaminy dostosowane są do specyfiki placówek, dlatego proszę zwrócić uwagę, czy pobierany plik dotyczy Państwa placówki.

 

W kolejnej sekcji znajdziecie Państwo formularze zgłoszeniowe, które należy wypełnić i przesłać do nas celem zgłoszenia dziecka do żywienia.

Pliki do pobrania

RODO - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

KZI002 - SP w Zielonkach - Regulamin Stołówki

KZI005 - SP w Przybysławicach - Regulamin Stołówki

GLW001 - ZPM1 w Gliwicach - Regulamin Stołówki

GLW005 - ZSO nr 4 w Gliwicach - szkoła - Regulamin stołówki

GLW006 - ZSO 4 w Gliwicach - przedszkole i zerówka - Regulamin stołówki

GLW007 - Szkoła Podstawowa 28 w Gliwicach - Regulamin stołówki

GLW008 - Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Knurowie - Regulamin stołówki

GLW011 - Szkoła Podstawowa nr 20 w Zabrzu - Regulamin stołówki

GLW022 - Szkoła Podstawowa 43 w Bytomiu - Regulamin stołówki

GLW030 - ZSP 3 w Gliwicach, regulamin stołówki - zerówka

GLW031 - ZSP 3 w Gliwicach, regulamin stołówki - klasy 1-3

GLW032 - ZSP 3 w Gliwicach, regulamin stołówki - klasy 4-8

KRP001 - Przedszkole MILUSIE w Krakowie

KRP005 - Przedszkole Happy Feet KRK Mała Góra

KRP006 - Przedszkole Happy Feet KRK ul. Młodzieży

KRP007 - Przedszkole Happy Feet KRK ul. Młodzieży

Pliki do pobrania

KZI001 - zgłoszenie dziecka SP w Zielonkach

KZI001 - zgłoszenie dziecka SP w Zielonkach (zerówka)

KZI005 - zgłoszenie dziecka w SP w Przybysławicach

GLW001 - zgłoszenie dziecka ZPM1 w Gliwicach

GLW005 - zgłoszenie dziecka ZSO4 w Gliwicach SZKOŁA

GLW006 - zgłoszenie dziecka ZSO w Gliwicach PRZEDSZKOLE

GLW009 - zgłoszenie dziecka ZSO w Gliwicach ZERÓWKA

GLW007 - zgłoszenie dziecka SP28 Gliwice

GLW008 - zgłoszenie dziecka MSP2 w Knurowie

GLW011 - zgłoszenie dziecka SP 20 w Zabrzu

GLW014 - zgłoszenie dziecka do przedszkola w ZSP16

GLW015 - zgłoszenie dziecka SP23 w Gliwicach

GLW022 - zgłoszenie dziecka SP46 Bytom

GLW030 - zgłoszenie dziecka do ZSP 3 w Gliwicach (zerówka)

GLW030 - zgłoszenie dziecka do ZSP 3 w Gliwicach (klasy 1-3)

GLW030 - zgłoszenie dziecka do ZSP 3 w Gliwicach (klasy 4-8)

KRP001 - zgłoszenie dziecka Przedszkole MILUSIE w Krakowie

KRP005 - zgłoszenie dziecka Przedszkole HAPPY FEET KRK Mała Góra

KRP006 - zgłoszenie dziecka Przedszkole HAPPY FEET KRK ul. Młodzieży

KRP007 - zgłoszenie dziecka Przedszkole HAPPY FEET KRK ul. Młodzieży

Masz pytania? Skontaktuj się z nami