09/01/2024 WDECH WYDECH

Oddychanie jest procesem naturalnym, który dzieje się automatycznie, bez naszej specjalnej uwagi. O tym jak wiele znaczy bezproblemowe oddychanie na co dzień się nie myśli. Wystarczy jednak mocne przeziębienie i zatkany nos, żeby uzmysłowić sobie jak ważne jest swobodne nabranie oddechu. 
Sposób w jaki się oddycha ma bezpośrednie przełożenie na nasze samopoczucie, zaś w całościowej perspektywie na nasz dobrostan zdrowotny. Przede wszystkim prawidłowy oddech zapewnia odpowiednią ilość tlenu dostarczanego z płuc do krwi, co przekłada się na dotleniony organizm, dobre działanie wszystkich narządów wewnętrznych, dotlenione mięśnie. Z kolei zaburzenia oddychania mogą być przyczyną wielu dolegliwości, w tym mieć negatywny wpływ na pracę mózgu, serca i mięśni. Ważne, żeby pamiętać, żeby wdech wykonywać nosem, który jest naturalnym filtrem powodującym ogrzanie wdychanego powietrza, a także jego nawilżenie i odkażenie z bakterii.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami