10/05/2024 WYJĄTKOWA SZKOŁA

Okres późnej wiosny to czas wyjazdów na zieloną szkołę, czyli klasowych wycieczek, które stanowią rodzaj szkoły, ferii i wakacji w jednym. Zielona szkoła to nic innego jako zorganizowany przez szkołę kilkudniowy wyjazd jako forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego. Zwyczajowo miejscem takiego wypoczynku są okolice atrakcyjne przyrodniczo z bogatą ofertą aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Celem jest tu połączenie zabawy z nauką, ale również integracja klasy, w tym rozwój umiejętności społecznych, samodzielności
i współdziałania w warunkach odmiennych od tych szkolnych. Taki wyjazd stanowi ważny element w szkolnej rzeczywistości i dla wielu dzieci jest czymś, na co z utęsknieniem czekają. To zupełnie inna jakość funkcjonowania z koleżankami i kolegami z klasy w takim bardziej wakacyjnym trybie, gdzie nacisk położony jest na zabawę
i aktywność fizyczną, a nie oceny i sprawdziany.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami